Կցորդահաղորդիչ պաշտպանության համար պտուտակով միացված քառակուսի խողովակի տիպի արագ գործող ապահովիչների հղումներ