Քառակուսի խողովակների ապահովիչների համար ապահովիչների հիմքերը դանակի կոնտակտներով